Силовые и слаботочные системы

«Elsyst» компаниясынын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири административдик, соода жана өнөр жайлык обьекттердин төмөнкү жана ортоңку кубатуулуктагы электр энергиясы менен камсыз болуусу болуп саналат. 

Бардык электромонтаждык иштер жогорку квалификациядагы кызматкерлер тарабынан, тапшырык ээлеринин каалоо-тилектеринин эске алынышы менен бирге бардык нормалар жана талаптардга ылайык аткарылат. Электр жабдуулардын монтажынын технологиясы обьекттин кызмат мөөнөтү боюнча коопсуз жана ыңгайлуу эксплуатацияланышын камсыз кылат. 
Монтажда колдонулуучу материалдар жана жабдуулар эң жогорку сапаттуулук талаптарына жооп берет. Тапшырык ээлеринин каалоо- тилектерине жараша чет-элдик жана ата-мекендик өндүрүмдөр колдонулат. 

Тандалып алынган варианттар тиешелуу долбоорлордо тез арада ишке ашырылат. Мындай ыкма долбоор менен реалдуу электромонтаж жана сантехникалык иштердин ортосундагы айырмачылык жана карама-каршылыктарды тез арада жоюууга өбөлгө түзөт.

Биздин компания ар кандай татаалдыктагы обьекттерде технологиялык жабдуулардын кошулушу жана байланышы боюнча толук кандуу иштерди аткарууга кудурети жетет. Бул багытта ЭЛСИСТ тин адистери «KISB» Банкы, «Ала-Тоо» көңүл ачуучу комплекси, «BIONIQUE» диско-клубу ж.б. обьекттерде топтогон чоө тажрыйбага ээ. 

Башка Иштердин түрлөрү

Вентиляция жана кондиционер системалары

Жашоо жана эффективдүү иштөө үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнүн шарттарынын бири абанын ишенимдүү циркуляция болушу, тазаланышы, нымдалышы, жана керектүү температуралык параметрлердин сакталышы болуп саналат.

Калганы

Жабдууларынын алып келиниши

Тиешелүү жабдуулар менен кыска мөөнөттүн ичинде эле камсыз кылат.

Калганы

Производство и сборка щитовой продукции

Изготовление и комплектация щитовой продукции до 1 кВ

Калганы