Билим берүү борбору «Сапат»

  • Жылуулук, суу менен камсыз кылуу
  • Желдетүү жана абаны тазалоо,
  • Электр
  • ОПС, СКС

  • 2017