Поставка оборудования

- төмөнкү вольттогу жабдуулар;
- күч трансформаторлор;
- щиттердин корпустары;
- КТП;

Башка Иштердин түрлөрү

Вентиляция жана кондиционер системалары

Жашоо жана эффективдүү иштөө үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнүн шарттарынын бири абанын ишенимдүү циркуляция болушу, тазаланышы, нымдалышы, жана керектүү температуралык параметрлердин сакталышы болуп саналат.

Калганы

Производство и сборка щитовой продукции

Изготовление и комплектация щитовой продукции до 1 кВ

Калганы

Төмөнкү жана күч токтогу системалар

Компаниябыздын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири административдик, соода жана өнөр жайлык обьекттердин төмөнкү жана ортоңку кубатуулуктагы электр энергиясы менен камсыз болуусу болуп саналат.

Калганы