«Народный» Соода үйү

​​

«Народный» соода үйү;

"Народный - Акун"
 Бишкек ш. 2012 ж. 

 
"Народный - А.Атинская"
 г.Бишкек 2013 г. 
  • Вентиляция жана желдетүү Cистемалары
    • Вентиляция жана желдетүү Cистемалары
      • 150 кВА генераторлорунун алынып келиниши
Тапшырык ээси:«Народный» соода үйү" ЖЧК;

  • 2012

  • 2013