Бишкек Парк

"Бишкек Парк" Cоода борбору
Жалпы электрмонтаж иштери

 
  • Электр энергиясы менен камсыздоо (ВРУ, бөлүштүрүү щиттери, кабаттык щиттер, жердетүү жб.),
  • Вентиляция жана жылуулук берүү системаларынын автоматташтырылышы;
  • Электр тогун аз талап кылган системалар.

Тапшырык ээси: "Руби Иншаат"
Бишкек ш.


 

  • 2012

  • 2013