Күч-кубат жана Электр тогун аз талап кылган системалар - орнотуу жана жылытуу жана желдетүү ишке киргизүү, электр иштери боюнча иштердин комплекси.

  • 2014

  • 2016