"Газпром Нефть Азия" МКС

"Газпром Нефть Азия"

Жалпы электромонтаж иштери
 

Май куйуучу станция 

  • Бишкек шаарындагы 25 «Газпром Нефть Азия» май куйуучу станцияларынын электромонтаж иштери
  Бишкек ш.

Тапшырык ээси: «Электрокомплекс» ЖЧК  

  • 2012

  • 2012