​​​​​Объект ""Борбор Азиядагы Америка Университети" Объекти"

 
0.4 КВ-ТТЫК КУЧ ЭЛЕКТР ЖАБДУУЛАРЫ (щиттик жабдуулар)
 
 • Жабдуулардын алынып келиниши, монтажы жана щиттик жабдуулар(ВРУ-4000А болуштуруучу курулуштары);
 • Щиттик жабдуулар (болуштургуч щиттер, электрэнергиясын электралуучулардын группаларына жараша болуштуруучу куч щиттери);
 • Жарык беруу щиттери ( жарык беруу щиттери, группалык сеттерди кошуу учун жана озунчо нагрузкалар учун группалык щиттер);
 • ЩУ ( автоматика щиттери, сигнализация жана технологиялык процесстерди башкаруу системалары, жана вентиляция, кондиционер, орт очуруу жана коопсуздук сигналилизация системаларынын щиттери) ;">
0.4 КВ-ТТЫК КУЧ ЭЛЕКТР ЖАБДУУЛАРЫ (ЖАРЫК БЕРУУ)
 
 • Ички жарык берууго система жабдууларынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргилизи ( жумушчу, авариялык жана эвакуациондук)​
 • Тышкы жарык беруу система жабдууларынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши (архитектуралык жарык беруу, фасадка жарык беруу)
 • Кабелдик система жабдууларынын алынып келиниши, монтаждалышы ( кабелдик лотоктор, труба откоргучтор, ПВХ дан жасалган кабелдик кутулар)
 • Электр тогун орнотуучу ондурумдордун алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши (розеткалар, свет очуруп-куйгузгучтор)
 • 0,4 кв ттык авариялык электр жарыгы менен камсыз кылуу жабдууларынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши ( 620квАдик дизель-генератор, 3 фазалык 60-80 квА дик узгултуксуз энергия беруу булактары)
ТОМОНКУ ТОКТОГУ СИСТЕМАЛАР
 
 • Автоматтык турдо орт очуруу сигнализация системасынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши (АПС)
 • Автоматтык турдо орт очуруу системасынын алынып келиниши, монтаждалышы, жонго-салынып-ишке киргизилиши (АПТ)
 • Эвакуацияны башкаруу жана билдируу системасынын алыныпы келиниши, монтаждалышы, жонго салынып –ишке киргизилиши (СОУЭ)
 • Коопсуздук сигнализация жана контроль менен башкаруу системаларынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши(СКУД жана ОС)
 • Видео козомол системасынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши (СВН)
 • Структуралаштырылган кабелдик уюл системасынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши (СКС)
 • Wi-Fi уюлунун алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салыныып-ишке киргизилиши
 • IP телефония системасынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып – ишке киргизилиши
ИНЖЕНЕРДИК ЭЛЕКТР ЖАБДУУЛАРЫ(Механикалык болук)
 
 • Вентиляция системасынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши
 • Жылуулук беруу системасынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши
 • Муздатуу системасынын алынып келиниши, монтаждалышы жана жонго салынып-ишке киргизилиши
СИСТЕМАЛАРДЫН КОШУЛМАСЫ ( Бирге бутурулуучу иштер)
 
 • Электр тогу менен камсыздоо
 • Геотермалдык орнотуу GWE
 • Жылуулук насосу MULTISTACK
 • Johnson Control автоматтык башкаруу жана имараттын диспетчердик кызмат системасы

 • 2012

 • 2015